Monday 11 March 2013


.''tya_Ambakam..''jajamahe

...''mhkli mhlkshmi mhasarswati...'''
'''i''c''h''h''a''
'''g''y''a''n''
''k''r''i''y''a
YAJAMHE..{JAJAMHE..}..=..''UNivrsaL..ko...''nigetiviti..se..''m00k'ta..
karne...._''k''a''r''a''n''e''ke ''sadhhn me ''yah..'''trik00ti''''j0..''ichha ko gyann me..aur gyan k0..''K''R''i''Y''A''..me..

..''bhar'g0..devasya ''dhhimhi'''

what is minig ''bhar'g
...''BHAR'G...=..''YANE...{..EXTRR..0RDENNRI..}
DEVSYA....''P'''A'''N'''C'''H'''A'''_M'''A'''H'''A'''B'''H'''00'''T
...''dhhimhi....'''kewl dhhyan nhi ''BLKi...''way00...+...''aakash..tat''viy...urja'''0'''..ka...
S...M...i...K...A...R...A...N...__J0..'''_S...A...M...S...T...a...'''sr00shti...k0..''p0wer
PrAdAn..krke...''bhi...'''saviT00''r_vaRen''niYaM..''f'''0'''t'''0'''n'''ko'''__spes ke ''SWA:''''''
ME STHHit kare

..''yatrra aani jatrra

'''AapLya...''marathhi bhashecha..shab'd  ahe..ha'''jatrra...=''mhanje..{..fair..}..yatrra 
pan..''jivnat ''j''e''n'w''''h''a''...jenwha...''man00s'''..''A'''K'''A'''N'''G'''i'''..=..''swrthhi..hoto..na...
'''t'''e'''n'''w'''h''a'''...tenwha...''tyachyatLa...''t0...'''m'''a'''n'''00'''s..''''yatrra....''''a...i...v...a...j...i'''
jatrra...{..Are..khatyaL..''mansa...''j''a''t'''_R'''a'''h'''a'''..}...mhan00n...''jivnachi...''jatrra...karnyapek''sha..''
'''jivnaTaLi...''yatrra..=''mhanje..''yet..Raha..{..c..0..m..e..}..yethhechh ''sagaL..kahi milanar..''Asha..''toryat..pahat nirman hote

..''''0''''2''''aur...'''''T''A''N''L'''

''kalpanna kare..Ki...'''''''ak Lambi...sooran''ga...me...'''Aandolikye...awam...''tarka''0''ki''krnnikaye...
Lagatar...''sanchit...ho.rahi hai...
'''wastav me yah '''k0ri'''klpana..{..E...ME..J..NN..}
nhi hai...''''YAH ...DHHROOV''''....S'''A'''T'''Y'''a'''
...h'''''''a'''''i''''
{..goorookroopa prapt kar0..''fir...'vegyan wadiy0 ki..sochh pe hasso...}

...'''PRASHWAS...iN..TOO...SHWAS..''

'''YHi prshwas...{..sookshmm..'''c...0....''2''''..}
a..n..00..d..a..tt..''''
san_prerit..vi_kriya..dvara...
''...P'''A'''R'''_''B'''R'''A'''M'''H'''A'''D'''0'''...
...K0...''tosnt krte huye ''bhi'''{...''bLack..''hoL..^..drk mtterr..}
''pradKshina..{..ganesh dvara..''mata..pita..ki..prad_kshinna..}
karte krte..''poonha...'''0'''2'''...me

''shwass...in..t00...shwas

........'''='''''''''......._'''_'''_'''_'''_'''.......'''yah...''A_PANN WAY00..''DVARA...''SAM_p0sHit
'''wah...'n'''''i''''s''''h''''w''''a'''s'''K''''....kriya.....hai
''jiske..''pratiman...'''_''K''''A'''NN''''...
'''p''''r'''a'''_s'''h'''w'''a'''S''''''

...''P..R..O..G

No comments:

Post a Comment