Thursday 28 March 2013

'''namha...''u...n...i..v...r...s...a...y...'''''

'''A...A...K...A...S...H...''''
TAAT''VIY..''
''0''''...+..''0'''
es..''v..i..b..h..00..t..i..y...''s00trr...
''dvara''''....san_ganitiy...awam...''ksshetrriJ_ganitiy..{..dekhiye..''mahr''shi''kannad''.._samwediy..''up..s00trr..}
''vyapika''0''..ke..
'''N...i...R..._G...A...N...i...T...i...Y...A...K...'''''
''U''T'A_PRESHiT....''_45..''M''..^..+..^..''Q''2...

No comments:

Post a Comment