Tuesday 5 March 2013

computer + power


..'compyoo'tar..+..''sANGH_NiT..{SANGNAK..}

..VISHVa..me...''20..ki..shatab''di...''deksstop...=compyootar...''ke..vishikhiy...'A_vish'kar..{..yah ..A_..vishkar...''tretayoog...me..''yad''dnyawalkya..rooshi...ne...''om..aap'sgate...vikhyoojy...''mnttrrdhhan..}..se ''prnnit huaa...''..enme..'ganitiy..{..math..}..ki..''agrrnit bhoomika..hoti hai...''apnne..wedo..''me...'''0'''''ke..primann..ka..''g''a''n''i''t...'jo..''A_k_s_ha..Sapek_shTa..'''''ko..''pariganit..karta hai..yah..s..a..n..g..a..nn..a..k..'''ko..''SAN'GHANiT....''0'''+..._''0''''....KI PRIPRREK_SHIT...''SDNya..''v..i..n..i..r..'''m..a..n..''karta hai..

..''..chitt..{..''soL..+..''p0wer...''shkti...'''u'''}...

'''man....=...chitt...'soL'''......yah...akprkarki...'v..i..b..h..a..J..i..y..A..''..''boodhhi..''kshetrr..'''''ke..prmmanno..''0'''ki...''''..A__v..i..b..h..a..j''y..a...''..''s...R...E...NN...i...'''..MANI GAI HAI..{..DEKHE..SAMWED..''..RANNYNNI SHAKHA..MNTRR..'03654..''}....YAH...''C...i..tt..a...'jab''...__''u''d'''v''i''g''n''t''a''..ki...pari_sima..p''a''r''hota hai tab...''p...O...w...e...R..''''knwrrt..hokar...''AGni..tat'v..me...''''privr'tit..hokar...'''u...=..'''yoU...''ban..ke...'''k_shinn..=kamjor..hota..hai...'a''u''r''proothvi..tat''viy..''trrivijykiy..''bhago..'me..daymenshaniy...'''u''''

No comments:

Post a Comment