Saturday 31 August 2013

''BHRAMMMMMMM...+

आत …

तर '''ती '''नंतरच '''वाट '''लावतात ''

''जेंव्हा '''''''डॉक्टर ''लोक ''लोकान्ना '''

''सर्रास ''''नॉनवेज '''खाण्यास '''प्रोत्साहित '''करतात '''

{ स्वतः _मात्र _टाळतात ''बर ''का ''मित्रो '' }

;;म्हणतात ''यामुलेच ''अप्नाला ''प्रोटीन ''मिळेल '''

''आणि ''लोकान्ना ''प्रोटीन ''{ ? }''सह ''''भ्र ''म '''+''भ्र ''म ''=''पूर्ण ''संभ्रम ''

''हमखास ''मिळतोच ''''

''अणि ''मग ''सुरु'''' होते ''भविष्य   +  ''

No comments:

Post a Comment