Saturday 31 August 2013

''bhram_bhram = '' bhram ''

अहो '''

'' हे वाक्य ''म्हणजे ''भ्रम ''आहे '''

''मानसिक ''एक ''अशी ''अवस्था ''ज्याच्यात '''_केमिकल _हे _ब्य़ालेन्स ''मधे ''

''राहत ''नाही ''_ { अस _वेद्न्यनिकांच ''_म्हनन ''{  ? }  }

''वस्तविकात '' भ्रम''' हे ''आतून ''नव्हे '''' बाहेरूनच  '''_आत _येतो _पण _त्यावर _शोध्ह _न _''

''लावल्याने ''किंवा ''  { पूर्वाग्रह _दोषाने _ग्रस्त ''असलेल्या '''}

''लोक '''जा ''व ''इ  ''शो ''ध '''_लावत _आहे _'''

'' बाहेरून ''अनेक ''विचार ''+ कृति '''+' अँधानुकरणे _''जे ''येतात '''ते ''तर  ''

''जणुकाही ''माणसांची ''''वाटच ''लावत आहे '''

No comments:

Post a Comment