Saturday 31 August 2013

''bhaVishyAa..?

का्य ''''अर्थ '''आहे '''या '''_भ्रमित _करून _सोडणाऱ्या '''

''शब्दाचा ''''??????????????????????????

''जर ''काही ''मिळाल ''तर ''

''भाग्यात '''__होंत _अस _म्हणाव् _''

''अन ''नाहीच ''मिळाल ''तर '''

''?????????????___अनेक _प्रश्न _उभे _करावेत ''' ?

No comments:

Post a Comment