Friday 12 April 2013...''wachhwal..___tar..___''wachhal..''''
....badhhte..tapman...par...hamne..yah...''slogan...1994...me...banaya....''..marathhi__bhasha...''me..''..ky0..ki...''meri matr00_bhasha..''marathhi..hai....''jisaka...vyapak.._ar'thha..hota...hai...'''b...a...c...h...a...''0''...g...e...._t0.._hi...''b...a...c...h...0...g...e....

No comments:

Post a Comment