Monday 15 April 2013

N...I...N...E..._..I.._..D..U..R..G..A...C..O..M..

'''''''''''''''''9''''''''''''''''''''''''..SWAR00POWALI MA DURGA...

KARUNASTAV STOTR..''..HE MA DAYA KARO..''..KSHAMA..KAR0....''..KR00PA.KAR0..''MAMATA..KARO...KARUNA..KARO..RAKSHA..KARO...'''CHOTi_KANYA..BANKAR..HAMARE..SATHH..KHELA..KARO...''AMBE MERI SUNO POOKAR DIVYA YACHHNA TARAN HAR.........
....SRAVAN..MANAN...'NIDHHI''..NIDHHI_DHHYASAN...TAT'V..SHUDHHITA..AAVARTAN....
............VIDEH TUMKO ''NIT..'' POOKARE...

No comments:

Post a Comment