Thursday 11 April 2013


elcome to my website

OM..H20..NMHA...

HAYDR0JN...OXIJN....'''ENHE...0M...LGANA..ESLIYE..JR00RI..HAI...KI...''''0.......M.....'''..YAH....''O''''..ZEJ'Kin''...M''''''=...M'''A'''S'''....P...R...A...K...A...S...H...'''KI...VELCTT...''K0...BHI...''KRYJ...KRKE.....
''''PRKASH...+..PRKASH...+''P'''R'''K'''A'''S'''H'''...=...O'''R'''G''N'''K'''.....''B'''A'''.i.'''N'''0''''
.....P'''R'''A'''_K'VA___A_A_K_A_S_H_a...'j0...urja'''0'''...k0....''dishit...krta..hai...
....'''=...o...m...''''''

GLOBL WRMING AND SPIRICHH00AL

...BH00MAND_LIY ''OSHA'NIKARN...''YANE...VISH'VA..ME..BADHHTA..''T'''A'''P''...{...M'''A'''N'''..}
ESAKA KOI BHI ...THHOS...UPAY..NHI HAI...'''VEGYA''NIK0...KE...PASS...
LEKIN...HAMARE...''PASS...JAR00R...HAI...
HAM.....J'''A'''G''''..J''''A'''''Y''''E'''
...Y'''''A'''.....''H...A...M...E...S...H...A...''
KE...LIYE.......'''''''S''''0''''....J''''A'''Y''''E''''

GLOBL WRMING AND SPIRICHH00AL

...BH00MAND_LIY ''OSHA'NIKA

No comments:

Post a Comment