Monday 16 September 2013

''A''V''D''H''U''T''_NAMAH

नमः _

''त्र्यक्ष ''उत्स्रेनित ''''उत्थान '''

''न '''= नमः ''व्योमित अवधूत ''

''म ''= नमः ''सर्व्सक्षिभुत'अवधूत ''

''ह ''= नमः ''संक्षोभण ''सर्व'अर्थादिक'अवधूत ''

''धुताधिकाधिक ''''अधिकाधिक '''सवाधिक ''सन्वाधिक ''सन्वाहक'अवधूत ''''

''''''न ''''''म ''''''ह ''''''

No comments:

Post a Comment