Wednesday 15 April 2015

अधिक महिना ...........२|१|२६|४३|

प्रतिपदा___बुध्वासरान्वितायाम _आर्द्रा'नाम _नक्षत्रे_ २|६|३४|२९|
आंग्ल''दिनांकः 17|6|2015|
ते
16|7|2015|

१७६२०१५= धन नाश { बुधवार_आर्द्रा'नक्षत्र}सुर्यस्प्ष्ट_२१२६४३
१६७२०१५= कार्य'सिद्धि {गुरुवार_पुनर्वसु'नक्षत्र}च्न्द्रस्प्ष्ट_२६३४२९
अधिक'आषाड़'शुद्ध'पक्ष'''
'मन्त्र_ॐ गोविन्दम'धरमवन्दे'गोपालं'गोप्'रूपी 'नमः |
गोकुलो'उत्सव'मिच्छामी'गोविन्दम'गोपिका'प्रियं'||.....प्रतिदिन_११ माला जाप करे....

No comments:

Post a Comment