Saturday 25 October 2014

bramha____+krvjjj

ब्रम्हा
+
' अनाहत ____वर्ग 'वृृत्तांश 'आदणीकाक्षयम् 'कृत्यानुकर्तये '''विपिटाणुवैतत्यत्तेक '''''

संक्षेपादि _________________________________________१११ _निमित्त _अ 'निर्हित { पार्टिकल'स }।

TRACK ___= LIGHT ................ < स्पीड ''''_उपमानाय _सं 'कथा ''''

No comments:

Post a Comment