Sunday 13 April 2014

omh2o nmh.....__AB__NOMBER_} KEDARNATHA..KE...BAD...} HIMACHAL'PRDESH KA__GLOBAL'WARMNG...KE..KARAN...'APARIMIT''HANI''AWAM'''DUSHPARINAAM...LEKIN'''JAN_MANAS'''CHET_KYU_NHI_RAHA?????????..''KAHI'''JAN'MANAS''SWARTHI..TO..NHI..HO..GYA...


No comments:

Post a Comment