Tuesday 5 February 2013

.......om...+..9..m...^_...pQ..swkeyar....'''hamara..jivn bhi ''delta' hai jaha...''vicharo..ki ..lmbai..''+...sapno ki ...unchai...'''+....saflta_Asaflata.Ki......choadai........ESAME'''''9..NVDHHA BHAKTI.....{..9..WE ''DAYMENSHAN...JO...''VYAKTIMAT'V''..KO...''UBHAR'''DE....1..E'CHHA''2..GYAN.3..KRIYA..4.PRAPTII..5..YOG..6..BHOG..7..AAKASHGANGA.....{ANTAR..VIGYAN..}..8...''SAMAY...9...''MATERIYAL...

No comments:

Post a Comment