Monday 18 February 2013


..attach'ment..nd.....anrji...+...time...''''

anrji....'''urja...jo..'apna...ast'it'v....har...kshan...ki...''gtishiL...'''kar''nikao..''mechodti..jati..hai...wo..''KSHAN..__DAR..__KSHAN....''t...i...m...e...'''ke..prawr'dhha...'''AADHHAN...=...''''DAY'MENSHAN...+...PRE'''DAYMENSHN...''''''M...E...'''BADAL...JATi..HAi....'''madhhya...kr'nika....ka...''u''d..gaman....''jab..'''T...i...V...R...A...T...A...'''SE....''''HONE...LGTA...HAi....''''TAB....''URJA...+.....''AADi__KAR'NiKA...=....T...i...M...E....><..MAN...=..MAN...Si..2...=..+'''A_T...T...C..H..A...M...E...N...T''''{...YAH...LGAV...JO..SiRF...6..THHi..i..N..D..R..i..Y..'''6TH..SEN''S''''}..TAK..HI..NHI..HAi...YAH...''''UNiVARSALAT''MAK....''A__N..T..Y..A..''K'RNiKA...'''ME...''JAMA..HONEWALA...DRAVYYAT'MAK..{..S..A..B'..J..E..K..T..i..V..+..V..H..A..R''B..__O..B''..J..E..K..T..i..V...}..SASP'''E..SHA..NAL...''''T...._i..._M..._E...._''''''..H...A...i...JO..'AAT'M__TAT'V..''ME...NiROOPit...H..A..i..

No comments:

Post a Comment