Tuesday 26 February 2013

'''BHOOOMNDLIY...OSHNIKRRNN

..YANE..KI..GLOBL..WORMING.....+......''''JO...SLO..POIJN...''KI,,TRH....''APNA...KRY...''POORI''''...i...M...A...N...D...A..R...i....SE....''KR....RAHI...HAI.......AUR....''DOONIYA....KA....''ATi..__BOODHHiWADi...'''''SAMAJ....'''S...O...'''RAHA...HAI.........'''''SPIRRICHHUL...FRIKWENSI..KE..TAHT....ADYAT''MIY...VEGYANIK....DHHAN''GA...SE...__4...5...M...''DELTA..+..''2'''SKWEARR...''MANTTRR..''''OM...IDAM...''D..I..V..I..JYA..SHA..K..CHHAK..SHANE...''GOON'G'''...VISHYA...VETTRR...''NMH....'''''ES MANTRR..ME...PROOTHVI...''KE'''..BIJ....KA...PRAK..SHEP...SWAROOP......''A...N...T...A...R...A...N''..G..''''__URJA..''O'''KE....''B..R..A..MHO...D..A...N...'''KRIYA...VRGIKRNTMK...''GOONIT....KIYA..GYA...HAI...''''__JAN..MANS..KO..NIVEDAN..HAI..KI...''WE'''ESI..TARH...''SOTE'''RAHE...A...M...i...N...''

No comments:

Post a Comment