Friday 10 May 2013

shlok

दिसती .....बाहेर ......जो ....ब्रम्ह ....

वसति ...आत ''तो ..'''....कदम्ब ..''''

याचे ...''सम्यक ..'''ज्ञान ...''

सद गुरुकृपा ...''कलावे ..'''
                                                     जगाचा .....''दिसता '''''....जो भ्रम ....

''पड़े ..''''..योग्याला ...परिश्रम ...
.
                                        इडा ....''पिन्गला ...चा ....''कदम्ब ''''

                                                 सद गुरुकृपा कलावे

           अनंतातुन ...अनंत ...
जिवातुन ....''वसन्त ''''.....
'''''''प्रा णा वाचून ..''''..जिवंत ....
सद गुरुकृपा ...कलावे ..... 

No comments:

Post a Comment