Saturday 18 May 2013

'''B''R''M''H''A''__SATY_

J'''A'''G'''T'''__''M''I''T''H''H''Y''A''...{..i..M..E..J..i..N...}..

''''''''''A'''V'''K'''A'''S'''H'''..{..AAKASH.._TAT'V..}..'''..Ki..''

VYAKHYA.....+.....

G''H''A''T''A''K''A''S''H''...+

''..M''A''H''A''___''K''A''S''H''..+....

B''''A'''''.i.'''N'''O''''....

''....=....''.....

DOSTO...''KYA''..KARAN..''HAI''..KI...HAMARE....''VEDO..''KE...SIDHHANT..KABHI_'BHi''

BADALE__NHI..??......''T..A..T.._T..V..A..M..'_A..S..i..''....

No comments:

Post a Comment