Monday 20 May 2013

mha___tripura           l...e...f...t..

.'n...O...s...t...i...L'.............' vyktiyo  ki  fijikl  body  '..me......'upsthit__10008..'nadiya.''

kramsh:..'vrukool../..strenn.../.mirir../..vyshti.../___yah 'chodkar...'  jo  'L'''A'''N'''G'''S...

KE    ANTARGAT ...{...HRUDAY..}..KO  ....''POWER''..DETI  HAI  

VAH____' S''U''S''H''U''M''N''A''______--' SPAYNL_COR'D..'

        '''KO GATI DE KAR..'' ''''''''SAM_{ADHHi}_'T''R''E''K''S''H''___'''

          'SRENI__PRSFOO..TIT..'....KAR....''DHYAN...KI  PRKRIYA''O''

KO..........................GATI      PRDAN ...KAR...___' Y O G __M A R' G ''

'      P  R  A  S  H  S  T  A  ''........................KRTI   HAI

No comments:

Post a Comment