Thursday 28 March 2013

OM...NMO...''''0'''''..nmha

'''jante...h0...ye...''0'''...kya...hai...''yah''hai...''jivan..ke..pathhshala..ka..vo..''dy0tak'''j...0...'''
...U...n...i...v...a...r..''s...''
''ki''....''san__b...i...J...''
'''p...a...t...h...h...a...s...h...a...L...a...'''
me...''banaya..{..''kisase..??}..jata...hai
..are...yar0...ese..''sirf'''
''''0'''''''
hi...mat...samzo..ki..jo...''kisi''m..a....t..h..''..{..ganit..}..me..''pray00kt..hota..hai

No comments:

Post a Comment