Tuesday 5 March 2013


..''..chitt..{..''soL..+..''p0wer...''shkti...'''u'''}...

'''man....=...chitt...'soL'''......yah...akprkarki...'v..i..b..h..a..J..i..y..A..''..''boodhhi..''kshetrr..'''''ke..prmmanno..''0'''ki...''''..A__v..i..b..h..a..j''y..a...''..''s...R...E...NN...i...'''..MANI GAI HAI..{..DEKHE..SAMWED..''..RANNYNNI SHAKHA..MNTRR..'03654..''}....YAH...''C...i..tt..a...'jab''...__''u''d'''v''i''g''n''t''a''..ki...pari_sima..p''a''r''hota hai tab...''p...O...w...e...R..''''knwrrt..hokar...''AGni..tat'v..me...''''privr'tit..hokar...'''u...=..'''yoU...''ban..ke...'''k_shinn..=kamjor..hota..hai...'a''u''r''proothvi..tat''viy..''trrivijykiy..''bhago..'me..daymenshaniy...'''u'''''

..''d

No comments:

Post a Comment