Monday 15 July 2013

kvit...+


'' रचना ..स्वमिशिशुविदेहानंद सरस्वती ''तिवारिम्हाराज '''..लिखित '''मानाचे _श्लोक ''''

हे माँ दुर्गा

दया करो
कृपा करो
क्षमा करो
 ममता करो
 करुणा  करो
रक्षा करो
''छोटी कन्या बनके ''हमारे साथ खेला करो '''

 1 _''जग माझे आहे ''''…मग रिते काय राहे  …

''सान्गतो ''स्वामी विदेही '''

''गुरुकृपा '''कळावे '''

2 _ संधान जो ''जोडीला ''विधान विकार सोडीला
''भाव बंधनाचे ''धागे ….
गुरुकृपा ''कळावे '''

3 _ विचार मात्र ''मात्रांचा ''
ह्रस्व ''दीर्घ पाहे …
''दे ''वी '''ची 'वीलाण्टी '''
गुरुकृपा ''कळावे ''

No comments:

Post a Comment