Thursday 6 June 2013

om nmah            om namh ...........

nmsakar..........=.......namah..' zukane_ki''kriya '_ka_dyotak.''.......

jitana ..' z''u''k''a''v''''.........'ham''..me..hoga......'u''t''n''aa'''.........'P''R''A''B''H''A''V''....

          OM


  ME.....HOGA

No comments:

Post a Comment